Privacybeleid

Verklaring betreffende de bescherming van persoonsgegevens

Toepassingsgebied

In deze verklaring betreffende de bescherming van persoonsgegevens wordt aan gebruikers de aard, de omvang en het doel uitgelegd van de verzameling en het gebruik van persoonlijke gegevens die worden uitgevoerd door de verantwoordelijke provider Yamaha Music Europe GmbH, Siemensstraße 22-34, 25462 Rellingen (hierna te noemen “Yamaha”) op deze website (hierna te noemen de “diensten”).

Het beschermen van uw gegevens

Yamaha is van mening dat u het recht heeft te weten hoe deze website gegevens verzamelt en behandelt en zou u graag vertellen hoe u kunt bijdragen aan de bescherming van gegevens. In wezen is het mogelijk de website te gebruiken zonder opgave van persoonsgegevens. Er kunnen verschillende verordeningen bestaan voor het gebruik van specifieke diensten van onze site, die we hieronder afzonderlijk zullen uitleggen. De juridische basis kunt u vinden in de Richtlijn 2002/58/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 juli 2002 betreffende de verwerking van persoonsgegevens en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in de sector elektronische communicatie.

Elk bezoek aan een Yamaha-website wordt automatisch geregistreerd, waarbij het IP-adres en de domeinnaam van de bezoeker, evenals de site die wordt bezocht, worden geregistreerd. Yamaha vereist deze informatie om te begrijpen hoe bezoekers de sites gebruiken door gebruik te maken van statistische methoden. Dit betekent dat onze diensten continu kunnen worden verbeterd.

Hoe gebruikt Yamaha uw persoonlijke gegevens?

U kan ook worden gevraagd om persoonsgegevens op specifieke gebieden (wedstrijddeelname) waardoor het mogelijk is om u persoonlijk te identificeren. Richtlijn 2002/58/EG van het EuropeesParlement en de Raad van 12 juli 2002 betreffende de verwerking van persoonsgegevens en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in de sector elektronische communicatie. Met betrekking tot bepaalde details over persoonlijke of feitelijke omstandigheden van een bepaald of bepaalbaar individu. In dit verband zal u worden gevraagd om bepaalde gegevens in te voeren, zoals uw naam, uw e-mailadres, postadres enz. Deze gegevens worden verzameld als u wilt deelnemen aan bepaalde diensten zoals chatrooms of forums, als u deelneemt aan een wedstrijd of als u vraagt om producten of diensten met gebruik van deze internetdiensten.

Yamaha verzamelt deze gegevens enkel voor het desbetreffende doel waarvoor u uw persoonlijke gegevens geeft. Om dit doel te bereiken, kan Yamaha de gegevens doorgeven aan haar filialen (bijv. aan de desbetreffende nationale tak), die deze zal verwerken. Als de gegevens niet meer nodig zijn, zullen wij deze vernietigen overeenkomstig de wetgeving inzake gegevensbescherming. Als persoonlijke gegevens erna zullen worden gebruikt, zal Yamaha u hiervoor uitdrukkelijk om uw toestemming vragen, die u te allen tijde kunt intrekken door Yamaha hierover te informeren. Uw persoonlijke gegevens zullen niet zonder uw toestemming worden gebruikt voor enig ander doel dan het doel waarvoor u deze hebt gegeven. Buiten dit doel zullen ze ook niet worden gebruikt om contact met u op te nemen en de gegevens zullen niet worden doorgegeven aan derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming. Mocht Yamaha wettelijk verplicht zijn om dit te doen, zal het persoonsgegevens doorgeven aan autoriteiten of gerechtelijke instanties, op verzoek.

Hoe worden cookies door Yamaha gebruikt?

Wanneer u een van onze websites bekijkt, kunnen wij bepaalde gegevens opslaan op uw computer in de vorm van een “cookie” om automatisch uw op het Internet aangesloten apparaat te herkennen bij uw volgende bezoek. Cookies kunnen ons op vele manieren helpen, bijvoorbeeld door ons toe te staan om een website op maat te maken om beter overeen te komen met uw interesses of om uw wachtwoord op te slaan zodat u deze niet telkens opnieuw hoeft in te voeren. We kunnen deze informatie gebruiken voor trendanalyse, patroonherkenning en beheer van de website. Als u geen cookies wilt ontvangen, configureer dan uw internetbrowser om alle cookies van de harde schijf van uw computer te wissen, alle cookies te blokkeren of om een waarschuwing ontvangen voordat een cookie wordt opgeslagen.

Voor meer informatie over cookies gaat u naar http://www.allaboutcookies.org.

Cookies van derden

De cookies details hieronder zijn de cookies van derden geplaatst en gelezen door de desbetreffende derde partij ten aanzien van derden opties op onze website. Cookies van derden worden niet geplaatst of gelezen door Yamaha Music Europe GmbH, maar door de desbetreffende derde partij. We hebben beperkte kennis en controle over deze cookies, de met behulp van deze cookies geregistreerde gegevens, en de doeleinden waarvoor deze gebruikt worden. Deze cookies van derden kunnen functionele, strikt noodzakelijke analyse-cookies en reclamecookies bevatten.

Voor meer informatie over deze cookies en hoe de desbetreffende derden de verzamelde informatie gebruiken, gebruik de links hieronder of neem contact op met de desbetreffende derde partij.

  1. Google Tag Manager

Om redenen van transparantie, informeren wij u dat wij Google Tag Manager gebruiken. Google Tag Manager zelf verzamelt geen persoonlijke gegevens. Tag Manager maakt het makkelijker voor ons onze tags te integreren en te beheren. Tags zijn kleine code-elementen, die o.a. worden gebruikt voor het meten van verkeer en bezoekersgedrag, om de uitwerking van online adverteren en sociale kanalen te begrijpen, remarketing en gerichtheid op doelgroepen op te zetten en websites te testen en optimaliseren. We gebruiken alleen Google Analytics (zie hieronder). Als u deactiveren hebt uitgevoerd, houdt Google Tag Manager rekening met deze deactivering. Voor meer informatie over Google Tag Manager zie:

https://www.google.com/intl/de/tagmanager/use-policy.html

  1. Google Analytics

Deze website gebruikt Google Analytics, een dienst voor webanalyse die door Google Inc. (“Google”) wordt aangeboden. Google Analytics maakt gebruik van tekstbestanden, bekend als “cookies”, die worden opgeslagen op uw computer en het mogelijk maken uw gebruik van de website te analyseren. De informatie over uw gebruik van de website gegenereerd door cookies wordt over het algemeen overgebracht naar een Google-server in de VS, waar het wordt opgeslagen. Maar door het activeren van een anoniem IP-adres op deze website, wordt uw IP-adres verkort door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere staten die partij zijn in de overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Het volledige IP-adres zal alleen worden overgebracht naar een Google-server in de VS en daar in uitzonderlijke gevallen worden ingekort. Google zal deze informatie namens de exploitant van deze website gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, verslagen over de activiteiten van de website op te stellen, en de exploitant van de website te voorzien van aanvullende diensten in verband met de website en internetgebruik.

Het IP-adres verzonden door uw browser voor Google Analytics zal niet worden samengevoegd met andere gegevens van Google. U kunt het worden opgeslagen van cookies stoppen door het wijzigen van de desbetreffende instelling in uw browser-software. Wij willen u er echter op wijzen dat als u dit doet, u misschien niet volledig gebruik kunt maken van alle functies van deze website. Bovendien kunt u de door de cookie aan uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) gerelateerde gegenereerde gegevens die door Google worden verzameld stoppen, en kunt u de verwerking van deze gegevens stoppen door de browser plug-in te downloaden en installeren, beschikbaar op de volgende link (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl).

Voor meer informatie en om te voorkomen dat Google-Analytics gegevens verzamelt, zie tools.google.com/dlpage/gaoptout en https://www.google.de/intl/de/policies/ (algemene informatie over Google Analytics en gegevensbescherming).

Zie www.google.com/privacy/privacy-policy.html voor meer informatie.

  1. Facebook, Google+ enTwitter sociale plug-ins

Deze website gebruikt sociale plug-ins van de volgende providers.

  • Facebook (operator: Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA).
  • Twitter (operator: Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA).
  • Google (operator: Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA).

Deze plug-ins verzamelen normaal gesproken gegevens van u als standaard en breng deze over naar de server van de desbetreffende provider.

Om te garanderen dat uw privacy wordt beschermd, hebben we technische maatregelen genomen die garanderen dat uw gegevens niet kunnen worden verzameld door de aanbieder van de desbetreffende plug-in zonder uw toestemming. Wanneer u een site met geïntegreerde plug-ins bezoekt, zijn deze in eerste instantie gedeactiveerd. De plug-ins worden alleen geactiveerd door te klikken op het desbetreffende symbool, en hiermee geeft u uw toestemming voor het overbrengen van uw gegevens naar de gìdesbetreffende provider.

Na activering, verzamelen de plug-ins ook persoonlijke gegevens, zoals uw IP-adres, en sturen deze naar de server van de desbetreffende provider, waar ze zullen worden opgeslagen. Geactiveerde sociale plug-ins maken ook een cookie met een unieke ID wanneer de website in kwestie wordt bezocht. Providers zijn dus ook in staat om profielen over uw gebruikgedrag te maken. Dit gebeurt ook als u geen lid bent van het sociale netwerk van de betreffende provider. Als u lid bent van het sociale netwerk van de provider en u bent aangemeld bij het sociale netwerk terwijl u deze website bezoekt, kunnen uw gegevens en informatie over het bezoeken van deze website worden gecombineerd met uw profiel op het sociale netwerk. Wij hebben geen invloed op de precieze reikwijdte van de over u verzamelde gegevens door de betreffende provider. Meer gedetailleerde informatie over de omvang, aard en de doelstelling van de gegevensverwerking en over de rechten en instellingsopties om uw privacy te beschermen, is te vinden op de instructies voor gegevensbescherming van de desbetreffende sociaal netwerk provider. Deze zijn te vinden op de volgende adressen:

  1. Gedrag beïnvloeding / heroriëntering

We werken samen met een derde partij om ofwel reclame op onze website weer te geven, of om onze reclame op andere websites te beheren (bijvoorbeeld op sites van de sociale media). Onze derde partner kan technologieën, zoals cookies of e-mails gebruiken om informatie te verzamelen over uw activiteiten op deze site en andere sites om u reclame te bieden op basis van uw surfgedrag en interesses. Als u niet wilt dat deze informatie gebruikt wordt voor het doel van het u aanbieden van op uw interesse gebaseerde advertenties, kunt u zich afmelden door hier te klikken (of indien gevestigd in de Europese Unie klik hier) of door u af te melden binnen de advertentie zelf. Let op: hiermee meldt u zich niet af voor het aangeboden krijgen van advertenties. U blijft algemene advertenties ontvangen.

Targeting- of reclamecookies – Deze cookies worden gebruikt om advertenties aan te bieden die relevant zijn voor u. Zij beperken ook het aantal keren dat u een advertentie ziet en helpen ons de effectiviteit van onze marketingcampagnes te meten.

Zie meer informatie over cookiegebruik en afmelden voor Yahama adv partners op:

  1. GPS/Locatiediensten

We maken gebruik van GPS-technologie (of andere soortgelijke technologie) binnen Google API om uw huidige locatie te bepalen om de stad waar u zich bevindt te bepalen en een kaart weer te geven van de locatie met relevante advertenties over winkellocatie. Op elk moment kunt u locatiediensten uitschakelen op uw persoonlijke apparaat (over het algemeen in”accountinstellingen” op uw apparaat) en we zullen niet langer toegang hebben tot uw locatiegegevens.

Facebook, Twitter en Google Connect

Wij bieden ook de mogelijkheid van aanmelding voor deelname aan onze wedstrijd met Facebook Connect. Op deze manier is extra aanmelding niet nodig. Om zich aan te melden, wordt u doorgestuurd naar de Facebookwebsite, waar u zich kunt aanmelden met uw gebruikersgegevens. Hiermee wordt uw Facebookprofiel met onze service verbonden. Wanneer ze zijn verbonden, zullen we automatisch de volgende informatie van Facebook Inc., Twitter en Google ontvangen: Uw naam en e-mailadres.

Van deze gegevens zullen we alleen gebruik maken van uw naam en e-mailadres. Deze informatie is essentieel om te kunnen om u te identificeren om deelname aan de wedstrijd te garanderen (zie volledige details over INSERT T&C WEDSTRIJDdeelname: https://cdn.connexia.com/nl/wp-content/uploads/2016/11/Game-Terms-and-Conditions-Prove-Your-Passion-_NL.pdf).

Voor meer informatie over het verbinden van sociale netwerkprofielen en hun privacy-instellingen, zie de respectievelijke instructies voor gegevensbescherming en de gebruiksvoorwaarden van de sociale netwerken.

Beveiliging

Yamaha streeft ernaar een hoog veiligheidsniveau van de website te waarborgen. Toch is het niet mogelijk onbevoegde toegang tot opgeslagen gegevens of het systeem en de hieruit volgende schade uit te sluiten.

Gegevensoverdracht

Uw gegevens worden niet doorgegeven aan derden, tenzij wij daartoe wettelijk verplicht zijn. Waar externe dienstverleners in contact komen met uw persoonlijke gegevens, hebben we ervoor gezorgd dat deze, naast de reguliere monitoring, de bepalingen van de wetgeving inzake gegevensbescherming door middel van juridische, technische en organisatorische maatregelen in acht nemen. In deze gevallen wordt de omvang van de overgedragen gegevens beperkt tot het minimum noodzakelijke. Uw uitdrukkelijke toestemming is ook vereist voor de overdracht van persoonsgegevens aan derden, in het bijzonder wanneer deze derden zich bevinden buiten het toepassingsgebied van de wetgeving van de Europese Unie. Toestemming kan te allen tijde met werking voor de toekomst worden ingetrokken.

Nieuwsbrief

In onze nieuwsbrief vindt u informatie over onze producten, promoties, campagnes en nieuws en u kunt zich er eventueel op abonneren via het wedstrijd inschrijfformulier.

Als u graag de nieuwsbrief wilt ontvangen, hebben wij een geldig e-mailadres van u nodig, evenals informatie die ons in staat stelt om te controleren of u de eigenaar bent van het opgegeven e-mailadres, of dat de eigenaar ermee akkoord gaat de nieuwsbrief te ontvangen. Er worden geen aanvullende gegevens verzameld. Deze gegevens worden alleen gebruikt om de nieuwsbrief te versturen, en zullen niet worden doorgegeven aan derden.

Wanneer u zich inschrijft voor de nieuwsbrief, slaan we uw IP-adres en de datum van inschrijving op. We slaan deze gegevens op als bewijs in het geval dat een derde misbruik maakt van een e-mailadres, en zich aanmeldt voor de nieuwsbrief zonder de kennis van de rechthebbende.

U kunt uw toestemming voor het opslaan van de gegevens, het e-mailadres en het gebruik ervan om de nieuwsbrief te sturen, op elk gewenst moment intrekken. U kunt uw toestemming intrekken via een link in de nieuwsbrief zelf, in uw profiel of door via de contactgegevens hierboven een bericht te verzenden.

Wedstrijden

U heeft de mogelijkheid om deel te nemen aan wedstrijden op een aantal van onze websites. De gegevens die van u verzameld worden als onderdeel van uw deelname aan wedstrijden worden in wezen alleen gebruikt voor het uitvoeren van de competitie, en we zullen ze erna vernietigen in overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming. Deelname aan dergelijke campagnes is vanzelfsprekend op vrijwillige basis.

Aanvraagproces

Als u elektronisch een aanvraag bij ons bedrijf indient, zullen uw gegevens alleen worden gebruikt om uw aanvraag te verwerken, en niet worden doorgegeven aan derden. Houd er rekening mee dat de aanvragen die u ons per e-mail stuurt, onversleuteld verzonden worden.

Gegevensbeveiliging

Om uw persoonlijke gegevens, die wij tegen onbevoegde toegang en misbruik hebben opgeslagen, te beschermen, hebben wij uitgebreide technische en operationele veiligheidsmaatregelen genomen. Onze veiligheidsprocedures worden regelmatig gecontroleerd en aangepast aan de technologische vooruitgang. Onze medewerkers worden regelmatig getraind en zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van gegevens te handhaven.

Uw rechten

Transparantie is erg belangrijk voor ons. Op verzoek, vertellen wij u graag of we uw persoonlijke gegevens hebben opgeslagen, en welke deze zijn, in overeenstemming met onze wettelijke verplichting. Onder de voorwaarden van de bepalingen van het Duitse Federale Wet Bescherming Persoonsgegevens kunt u een verzoek indienen, indien van toepassing, dat deze gegevens worden gewijzigd, geblokkeerd of verwijderd, mits dit niet in strijd met wettelijke bewaartermijnen. Wij bieden u ook graag ons openbaar register van de verwerkingen aan, die de informatie bevat die vereist is op grond van Punt 4g lid. 2 in overeenstemming met Punt 4e BDSG (Duitse wet op de gegevensbescherming). U kunt in dit verband contact met ons opnemen op: TRitz@intersoft-consulting.de.

Mocht u nog vragen hebben met betrekking tot de verwerking van uw persoonlijke gegevens, dan kunt u ook contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming, die ook beschikbaar is om te helpen bij verzoeken om informatie, suggesties of klachten.

Contactgegevens functionaris voor de gegevensbescherming

Heeft u vragen? Neem dan contact op met:

Persoonlijke / vertrouwelijke FAO de heer Tim-Oliver Rit

intersoft consulting services AG

Beim Strohhause 17

20097 Hamburg

Wijzigingen in de instructies voor de bescherming van gegevens

Wij behouden ons het recht voor instructies voor de bescherming van gegevens te veranderen en uit te breiden.

Per.: Maart 2016